หมวดสินค้า (Product Categories)
 ตราสินค้า (Product Brand)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
More... 
เครือข่ายธุรกิจ (Our Networks)

หอการค้าไทย
The Thai Chamber of Commerce

สมาคมโลหะไทย
Siam Metals Association
 
 เกี่ยวกับหลีแซ (About Lee Sae)

บริษัท หลีแซอิมปอร์ต (1975) จำกัด

Company Profile


     บริษัท หลีแซอิมปอร์ต(1975) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.. 2502 โดย นายอรุณ รัตนปัญญารัตน์ เริ่มธุรกิจโดยเช่าห้องแถวที่สามแยก ใช้ชื่อร้านหลีแซ จำหน่ายอุปกรณ์เดินเรือและการเกษตร กิจการได้เจริญรุ่งเรืองด้วยความมุ่งมั่นและมุมานะที่จะสร้างร้านหลีแซให้เป็นที่ยอมรับทั่วไป.
     
ในปี พ.. 2505 ได้เปลี่ยนสถานที่ตั้งร้าน หลีแซ โดยมาเซ้งร้านที่ เซียงกง ถนนทรงวาด เลขที่ 1199 และได้เปลี่ยนชื่อร้าน หลีแซ เป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลีแซ พร้อมกันนั้นด้วยความชำนาญในธุรกิจและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล จึงได้จัดหาสินค้าที่ตลาดต้องการ โดยนำเข้าจากต่างประเทศมาจำหน่าย และเป็นที่แพร่หลายด้วยการสนับสนุนจากร้านค้าต่างๆในต่างจังหวัด และได้ขยายพื้นที่การจำหน่ายสินค้าออกไปทั่วประเทศ พร้อมกันนั้นยังสามารถส่งเสริมบุคคลที่ดีมีความสามารถ มาเริ่มขายสินค้าที่บริษัทฯจำหน่าย เช่น เครื่องสูบน้ำ, เครื่องยนต์, เครื่องพ่นยาและอุปกรณ์ต่างๆที่ตลาดต้องการ.
     
เนื่องจากสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันเป็นที่ยอมรับกันอย่างมาก ปริมาณการค้าจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและในปี พ.. 2515 ได้เซ้งห้องแถวที่ติดกันเลขที่ 1201 ต่อมาในปี พ.. 2518 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลีแซ มีการเพิ่มทุนและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท หลีแซอิมปอร์ต(1975) จำกัด กิจการได้บรรลุเป้าหมาย และทีสำคัญ บริษัท หลีแซอิมปอร์ต(1975) จำกัด ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ ผู้ร่วมงานทุกท่านได้ทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำ สะสมเครดิต สร้างชื่อเสียง จนเป็นที่รู้จักดีในสังคม.
     
เราต้องรักษาชื่อเสียง และยี่ห้อบริษัทเท่าชีวิต” คือหลักการในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด ในเวลาเดียวกัน บริษัทฯ จำเป็นต้องเน้นเรื่องบริการแก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และบริการอย่างละเอียดถี่ถ้วน จึงจำเป็นต้องเพิ่มบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อรองรับธุรกิจที่กำลังเติบโต แน่นอนที่สุด การดำเนินงานต้องวิเคราะห์ให้รอบคอบและต้องก้าวแบบมั่นคง.
     
ด้วยเหตุผลของการเน้นเรื่องการบริหาร บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การสร้างโรงงานเพื่อผลิตสินค้าที่บริษัทฯ มีช่องทางการจำหน่าย พร้อมความรู้ในด้านสินค้า จะได้ผลดีที่สุด และยังสามารถแข่งขันกับสินค้าต่างประเทศได้ เนื่องจากประเทศไทยยังมีค่าแรงที่ต่ำกว่า และยังมีบุคลากรที่มีความสามารถ จึงเริ่มสร้างโรงงานต่างๆ โดยร่วมทุนและใช้เทคนิค การผลิตจากต่างประเทศมาพัฒนาเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของตลาดในประเทศไทย.
     
บริษัทฯ มิได้หยุดยั้งในความคิดที่จะบริการลูกค้าให้ดีที่สุด และจำหน่ายสินค้าที่เหมาะสำหรับตลาดของเรา บริษัทฯ และโรงงานต่างๆ ที่ผลิตสินค้าได้จัดตั้งขึ้นทั้ง ในและต่างประเทศ โดยการร่วมทุน สินค้าที่ผลิตในประเทศบางส่วนได้ส่งออกไปต่างประเทศ แต่เนื่องด้วยความต้องการในประเทศมีอยู่มาก จึงผลิตสินค้าเพื่อความต้องการในประเทศและสร้างมาตรฐานสินค้า พร้อมที่จะแข่งขันกับนานาประเทศผู้ผลิต.
     
บริการที่ดีคือหัวใจทึ่สำคัญในความสำเร็จ” บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมด้วยประสบการณ์อันมากมายแบบ มืออาชีพ จึงย้ายสำนักงานใหญ่มาที่เลขที่ 362-364-366 ถนนตรีมิตร (ถนนมิตรภาพไทย-จีน) แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 ซึ่งเดิมเป็นสาขาของบริษัทฯ เพราะมีเนื้อที่กว้างพอที่จะใช้งานได้ จึงใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ในปี พ.. 2539.
     
พร้อมกันนั้นบริษัทฯ ยังสร้างยี่ห้อสินค้าของบริษัทฯขึ้น รวมถึงยี่ห้อสินค้าของลูกค้า เพื่อสร้างผลกำไรให้ร้านค้าได้มากขึ้น และลูกค้าพอใจที่ซื้อสินค้ากับบริษัทฯ เพราะมีให้เลือกในทุกระดับ รวมทั้งเครื่องมือประเภทฮาร์ดแวร์ต่างๆ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าได้ประหยัดเวลาในการสั่งซื้อ รวมทั้งยังมีความสะดวกในการเช็คข้อมูล, ข่าวสารตลาดตลอดเวลา ลูกค้าส่วนใหญ่สนใจติดต่อกับบริษัทฯที่มีความพร้อมในด้านบริการ และมีสินค้าให้เลือกมากรวมทั้งรายการสมนาคุณต่างๆ.
     การพัฒนาด้านเทคนิค และซ่อมบำรุงก็สำคัญมากเช่นกัน บริษัทฯได้ส่งพนักงานช่างเทคนิคไปศึกษาต่อในโรงงานต่างประเทศที่บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า เพราะความต้องการสินค้าของบริษัทฯในตลาดมีมาก และร้านค้าก็มีความต้องการที่จะศึกษาสินค้าอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเศรษฐกิจอยู่ในภาวะวิกฤติตั้งแต่กลางปี พ.. 2540 พื้นฐานความรู้ในด้านสินค้าก็ยังเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กร.
     
การเน้นด้านการบริการลูกค้าอย่างจริงจัง และพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการขายได้เป็นอย่างดี โดยการผสมผสานประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และรู้ซึ้งถึงสถานการณ์ จึงสามารถนำพาบริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างมั่นคง เหมือนสโลแกนของบริษัทฯ


                                                                   
บริการทั่วทิศ     สร้างมิตรรู้ใจ
                                                         ล้ำหน้ากว้างไกล     สัญลักษณ์พวงมาลัย”